Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Lưu ý quan trọng

Thầy Cô và các bạn sinh viên đang đăng nhập vào hệ thống E-Learning cũ. Hệ thống này sẽ được duy trì cho đến hết học kỳ 1 năm học 2020-2021. Sau  thời gian này, hệ thống này sẽ được thay thế bằng hệ thống E-Learning mới.

 

Hệ thống E-Learning cũ

Hệ thống E-Learning mới

Địa chỉ

https://mycourses.tvu.edu.vn

https://lms.tvu.edu.vn

Thông tin truy cập

Username và Password do Trung tâm Hỗ trợ phát triển Dạy và Học cấp.

Email mới do Trường cung cấp.

Quên mật khẩu

Dùng email sinh viên gửi yêu cầu cấp lại mật khẩu về địa chỉ nttoan@tvu.edu.vn hoặc đến Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (Phòng C61.101 gặp Thầy Toàn).

Lên phòng A11.408 gặp Cô Hằng (Ban phát triển hệ thống công nghệ thông tin) mang theo Thẻ sinh viên hoặc Phiếu B hoặc CMND.

Video hướng dẫn phân biệt hệ thống cũ và mới.