Nghiên cứu về công nghệ CAD/CAM/CNC. Trên cơ sở những kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ tiếp cận và khai thác các ứng dụng của CAD/CAM vào quá trình lập trình, thiết kế và chế tạo các sản phẩm cơ khí

Vẽ kỹ thuật với CAD là môn học kết hợp giữa môn Hình họa vẽ kỹ thuật và môn AutoCAD căn bản. Môn học quy định các đường nét, phương pháp vẽ theo quy định tcvn, các đường nét và quy định theo tcvn đc vẽ lại trên phần mềm AutoCad.