Môn âm nhạc cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật âm nhạc, khi học xong người học có thể nhận biết được nốt nhạc, xướng âm được một bài hát đơn giản và có khả năng xử lý ca khúc phổ thông.

.1. Về kiến thức:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về lý luận của việc tổ chức cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh.

- Xác định các nguyên tắc, phương pháp, hình thức, các phương tiện- điều kiện cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh.

.2. Về kỹ năng chuyên môn:

- Phân tích các cơ sở khoa học của môn học.

- Vận dụng phương pháp vào thực hiện soạn giảng

- Phân tích được vai trò của môi trường xung quanh với việc giáo dục trẻ em và đặc điểm nhận thức về môi trường xung quanh của trẻ Mầm non.

- Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức hoạt động và kỹ năng đánh giá hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh.

.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Hứng thú học tập môn học, bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp: Yêu nghề, yêu trẻ, có thái độ đúng đắn với môi trường.

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng soạn hoạt động nhóm